Nordisk Hiss i Värmland utför stort moderniseringsprojekt åt lokal BRF

Nordisk Hiss i Värmland har nyligen vunnit en order på modernisering av 8 stycken hydraulhissar åt Bostadsrättsföreningen Karlstadshus nr 12.  Projektet kommer att påbörjas i slutet av augusti 2019 och beräknas vara klart under första kvartalet 2020.

– Vi är stolta över att ha fått förtroende att modernisera samtliga hissar hos Karlstadshus nr 12, säger Jonas Jacobsson, VD Nordisk Hiss i Värmland.

Att modernisera en hiss är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att förlänga hissens livslängd då man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter ut det som är trasigt eller inte klarar dagens krav på säkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan. På så vis kan man få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Läs mer om fördelarna med modernisering av hissar här