Nordisk Hiss i Värmland tecknar nytt avtal med Karlstads Bostads AB

Nordisk Hiss i Värmland har tecknat ett nytt avtal med Karlstads Bostads AB (KBAB) gällande service och reparation av 260 hissar.

– Vi är mycket glada över att Nordisk Hiss i Värmland även i fortsättningen kommer att leverera hisservice och reparationer av hög kvalitet till KBAB, säger Jonas Jacobsson, VD Nordisk Hiss i Värmland.

Avtalet trädde i kraft 1 oktober 2019 och löper i två år med möjlighet till förlängning upp till 4 år.