Senaste nytt

Träffa Sofie Ahrén – Serviceledare på Nordisk Hiss i Värmland

Sofia har jobbat på Nordisk Hiss i Värmland i 5 år och stormtrivs, dock utan bakgrund inom denna bransch utan kommer närmast från hotellbranschen. ”Det är faktiskt en slump att jag hamnade på Nordisk Hiss i Värmland. Jag såg en annons där man sökte en administratör via en rekryteringsfirma och hade inte reflekterat över yrket eller branschen som sådan innan. Det har gått några år nu men idag ser jag skillnad på hisstyper så lite framsteg har jag allt gjort.”

Motum-bolagen är omcertifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Motum är glada att meddela att de svenska dotterbolag inom koncernen har genomgått en omcertifieringsrevision för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Resultatet blev ett förnyat certifikat som visar att Motums ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö överensstämmer med standarderna för SS-EN ISO 9001:2015 SS-EN ISO 14001:2015 och SS-ISO 45001:2018.

För fjärde året i rad har Motum-bolagen genomgått en multisite-certifiering där revisionsprocessen samordnats för bolagen. Multisite-certifikatet är ett resultat av det samordnade arbetet inom koncernen, där de svenska bolagen delar ett gemensamt ledningssystem, processer och rutiner.

Vi är mycket stolta över att Motum-koncernens ledningssystem har omcertifierats. Det är ett kvitto på bolagens långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Madelene Carlsson, Hållbarhetschef på Motum

Vi kan se att den gemensamma certifieringen stärker Motums position som leverantör och samarbetspartner på hiss- och portmarknaden, särskilt viktigt är det för våra kunder som har nationella ramavtal, berättar Fredrik Eliasson, Koncernchef på Motum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vendela Dellner
Kommunikationschef, Motum
E-post: vendela.dellner@motum.se
Telefon: 0722 9972 86

Motums Hållbarhetsredovisning 2022

Välkommen att ta del av Motum-koncernens Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022. Hållbarhetsredovisningen ger en helhetsbild av vad vi åstadkommit under det gångna året och vilka områden vi kommer att fokusera på under kommande år. Hållbarhetsredovisningen kommer att översättas till engelska inom kort.

Om du har frågor gällande hållbarhetsredovisningen eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, vänligen kontakta Madelene Carlsson, Hållbarbetschef, 08-522 439 54 / madelene.carlsson@motum.se

Länk till Hållbarhetsredovisningen 2022 (pdf)

Länk till Hållbarhetsredovisningen på engelska (pdf)