Motum startar rikstäckande hiss- och portteknikerutbildning

Stabil tillväxt i kombination med stora pensionsavgångar har lett till omfattande brist på utbildade hiss- och porttekniker i hela landet. Motum-koncernen startar därför nu en egen rikstäckande hiss- och portteknikerutbildning. Utbildningen blir ett komplement till den nuvarande YH-utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker som finns i Stockholm.

Motums hiss- och portteknikerutbildning är 1-årig och består av både teoretiska och praktiska moment. Under utbildningen blir man som student visstidsanställd med lön i ett av Motums dotterbolag och efter godkänd utbildning kommer man att erbjudas anställning i samma bolag. Utbildningens praktiska moment kommer att utföras på anställningsorten medan de teoretiska delarna genomförs vid koncernens utbildningscenter, Motum Academy i Stockholm. Första ansökningsomgången öppnar den 1 mars 2022 och själva utbildningen börjar i augusti 2022.

– Motum-koncernen har en stabil tillväxt och vi är ständigt i behov av duktiga hiss- och porttekniker. Motums teknikerutbildning kommer att vara en mycket viktig del i vår långsiktiga strategiska kompetensförsörjning, säger Fredrik Eliasson, koncernchef Motum.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Teglgaard, Kommunikationschef Motum AB
charlotte.teglgaard@motum.se / 072-5012522

 

 

 

Motum – Den hållbara hiss- och portkoncernen
Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och en omsättning på 700 mnkr. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Vinga Hiss, Östgöta Portservice, Roslagens Hiss och Uppsala Lyftservice. Motum finns även i Norge.