Motum öppnar portar fyllda med möjligheter – men vad är viktigt att tänka på vid installation?

Att erbjuda portar i toppklass är ett givet inslag i Motums repertoar. Vi vet att behoven och kraven varierar men vi är trygga med att kunna leverera flexibla lösningar skräddarsydda efter era behov. För att trygga moderna, säkra och hållbara portar så finns det flera faktorer att ta hänsyn till såsom högkvalitativt säkerhetssystem, metodisk underhållning och att förstå området där porten är placerad. Vi utför ett socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt hållbart arbete när vi utför planering, underhåll, modernisering eller reparation – vi är trötta på floskler om miljömedvetet arbete. Motum är beredda att göra skillnad på riktigt!

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till att installera portar?

Det finns många aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när man vill säkerställa att en port installeras på ett modernt sätt. Vad är portens syfte och funktion? Ska porten nyttjas för att skydda en byggnad eller ett fordon i första hand? Är det en port riktad mot fotgängare? Alla dessa frågor är basala att besvara för att komma fram till rätt beslut.

Vilket monteringsmaterial är lämpligt?

Monteringsmaterialet är avgörande när vi på Motum verkar för en grön omställning. Att välja ett material som är miljömässigt hållbart tryggar att porten kommer att behöva underhållas och repareras mer sällan vilket i förlängningen har positiva effekter på vår omvärld i flera avseenden: minskad förbrukning av såväl material som energi.

Installationens plats

Vidare är det viktigt att förstå den omgivning där porten ska vara placerad. Vilken terräng rör det sig om? Det är en viktig frågeställning att besvara för att veta vilken utformning och installationsprocess som är lämplig. Vilket underlag föreligger: lutande, ojämnt, smalt?

Hur nära porten är belägen närliggande byggnader eller förbipasserande fotgängare och trafik, eller om den vetter ut mot gatan, är faktorer som påverkar i hög utsträckning. Om porten kommer att nyttjas av fordon eller fotgängare är också viktiga frågor att besvara eftersom det kommer att ställa olika typer av krav på lösningen. Om porten placeras i en högriskmiljö så ställer det särskilda krav på säkerheten. Därför kan det vara en god idé att implementera rätt sorts videoövervakning samt larmsystem. Slutligen är det centralt att välja installationsplats så att porten är lättåtkomlig vid underhåll och reparation.

Möjligheterna är stora och allt bottnar egentligen, bortsett från ekonomi, i vilket syfte som porten ämnar att uppfylla – Motum hjälper gärna till och fattar beslut om vilken lösning som är lämplig.

Vill ni veta mer?

Om ni vill veta mer om vårt arbete med portar så finns vi här för er! Vi har lång erfarenhet av att implementera portlösningar med hänsyn till miljö och säkerhet. Tveka inte på att kontakta oss vid frågor!