Mitsubishi Electric blir nya ägare till Motum

Mitsubishi Electric har ingått ett avtal med Accent Equity och övriga ägare i Motum om ett förvärv av 100% av aktierna i Motum AB.

Japanska Mitsubishi Electric är en ledande global aktör inom bland annat hissar och rulltrappor. Genom förvärvet avser man stärka sin förmåga till installations-, moderniserings- och serviceverksamhet i Sverige och övriga Europa.

– Accent Equity har genom uppbyggnaden av Motum-koncernen bidragit till att utveckla och konsolidera den svenska hissmarknaden. Nu lämnar Accent Equity stafettpinnen vidare och vi är jätteglada att man hittat en ny långsiktig ägare som har ambitionen att fortsätta utveckla Motum och som på sikt kan bidra till att stärka vårt tjänste- och produktutbud där det är fördelaktigt för Motum, säger Fredrik Eliasson, koncernchef Motum.

Motum kommer fortsätta som en självständig del inom Mitsubishi Electric, med en ambition att fortsätta växa och utveckla marknaden.

– Ur våra kunders perspektiv kommer detta enbart vara positivt, konstaterar Fredrik Eliasson.

– Motum kommer fortsätta vara en kundnära leverantör med fokus på hållbara och öppna system, men vi kommer över tid också kunna dra nytta av Mitsubishi Electrics djupa tekniska kunnande, fortsätter Fredrik Eliasson.

Affären, som först behöver godkännas av Konkurrensverket, förväntas slutföras under andra kvartalet.

Accent Equitys pressrelease
Mitsubishi Electrics pressrelease

Om Motum
Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och en omsättning på ca 750 miljoner kronor. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. Motum finns även i Norge.

Om Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric Corporation grundades 1921, och är börsnoterade på Tokyobörsen. Mitsubishi Electric är en ledande aktör inom elektrisk och elektronisk utrustning, och omsätter globalt cirka 38 miljarder US-dollar. Man har idag verksamhet inom en mängd områden, inklusive energi, automationsteknik och kommunikation. Mitsubishi Electrics hissverksamhet ingår i affärsområdet Building Systems Group. Läs mer på www.mitsubishielectric.com